+ 3 nhà máy
+ Tổng diện tích: 3ha
+ Sản lượng hàng tháng: 3000m3
+ Mặt hàng chính: Gỗ keo, gỗ thông ghép thanh
+ Chứng chỉ: ISO, FSC, test Carp P2
+ Thị trường chính: Korea, châu Á

Hình ảnh nhà máy: